കേരളത്തിന് കൈത്താങ്ങായി മുംബൈ മലയാളികളും

0
കേരളം കടന്ന് പോകുന്ന വിഷമ ഘട്ടത്തിന് കൈത്താങ്ങാകാൻ മുംബൈ മലയാളികളുടെ പിന്തുണ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ആംചി മുംബൈ. മാനവദുരന്തങ്ങളില്‍ സാന്ത്വനമായി എത്തുകയെന്നത് മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.
നഗരത്തിലെ വിവിധ മലയാളി സംഘടനകൾ ഇതിനോടകം ദുരിതാശ്വാസ സഹായങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കുള്ള ധനസമാഹരണം നടത്തുന്ന ലോക കേരളാ സഭംഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ, ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് നേരിട്ട് സംഭാവന നൽകിയോ കൈത്താങ്ങാകാം.
മഴക്കെടുതിയിൽ ദുരിതത്തിലായ വസായ് വിരാർ മേഖലയിൽ താമസിക്കുന്ന മലയാളി കുടുംബങ്ങൾക്കും, അസുഖബാധിതരായി സാമ്പത്തിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്കും കൂടി സഹായമെത്തിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് മുംബൈയിലെ ലോക കേരളാ സംഭംഗങ്ങൾ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കേരളത്തിന് കൈത്താങ്ങ്; സഹായവാഗ്ദാനവുമായി നിരവധി സുമനസുകൾ രംഗത്ത്

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുവാൻ പണം ഓണ്‍ലൈനായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് നമ്പറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ചെക്ക് / ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവയാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് ശേഖരിച്ച് മുംബൈയിലെ ബന്ധപ്പെട്ട ലോക കേരളാ സംഭംഗങ്ങൾ വഴിയോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ എത്തിക്കുവാനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ  ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.
ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പര്‍: 67319948232
IFS Code: SBIN0070028
സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
സിറ്റി ബ്രാഞ്ച്, തിരുവനന്തപുരം
ചെക്ക് മുഖേനയുള്ള സംഭാവനകള്‍ നേരിട്ട് നൽകാൻ
Principal Secretary (Finance)
Treasurer
Chief Minister’s Distress Relief Fund
Secretariat
Thiruvananthapuram – 695 001
Kerala
എന്ന വിലാസത്തിലാണ് അയക്കേണ്ടത്.
Donations made to the Chief Minister’s Distress Relief Fund is eligible for 100% exemption from income-tax under section 80G(2) (iii hf)  Funds will be received at all Collectorate and Taluk Offices.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here