ബോറിവിലി അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മണ്ഡല പൂജ ആഘോഷിച്ചു.

0

ബോറിവിലി അയ്യപ്പക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 54 മത് മണ്ഡല പൂജ മഹോത്സവം നടന്നു. 22 ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ആരംഭിച്ച ആഘോഷ പരിപാടികൾ ജനുവരി ഒന്നിന് വരെ അരങ്ങേറിയിരുന്നു. 22 ഡിസംബർ മുതൽ 29 ഡിസംബർ വരെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്താഹവും നടന്നു. കൂടാതെ ലക്ഷാർച്ചന മഹാദീപാരാധന കൂടാതെ 30 ഡിസംബറിന് അന്നദാനവും നടന്നു.

സമ്പൂർണ നാരായണീയ പാരായണത്തിലും ദേവി മാഹാത്മ്യ പാരായണത്തിലും നൂറു കണക്കിന് ഭക്തർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. താലപ്പൊലിയുടെയും തായമ്പകയുടെയും പഞ്ചവാദ്യത്തിന്റെയും അകമ്പടിയോടെ മഹാ ഘോഷയാത്രയോട് കൂടി ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് പരിസമാപ്തിയായി.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here