മുംബൈയിലെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ മേഖലക്ക് 50 % നികുതിയിളവുകൾ; പുതിയ വീടുകൾക്ക് വില കുറയും

0

കെട്ടിട നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലെവികൾ 50% വരെ കുറയ്ക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനം . 2021 ഡിസംബർ വരെയാണ് ഈ പ്രത്യേക ഇളവ് നൽകുന്നത്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ചെലവേറിയ മുംബൈ ഭവന വിപണിയിൽ ഇതോടെ വീടുകൾക്ക് വില കുറയും. കോവിഡ് കാലത്ത് സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം മറികടക്കാൻ തീരുമാനം സഹായിക്കുമെന്നാണ് ഈ മേഖലയിലെ പ്രമുഖർ വിലയിരുത്തുന്നത്.

ദീപക് പരേഖിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സർക്കാർ നിയോഗിച്ച സമിതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾക്കുള്ള വിവിധ നികുതികൾ പകുതിയായി കുറയ്ക്കുന്നത്. ഈ നീക്കം മിക്ക നിർമ്മാതാക്കളുടെയും നിർമ്മാണ ചെലവ് കുറയ്ക്കുകയും റിയാലിറ്റി മേഖലയിലെ ഓഹരികൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പുറമേ വീട് വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഭവന വിലയിൽ വലിയ കുറവ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.

പുതിയ ലോഞ്ചുകൾക്കായുള്ള പ്രീമിയങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നത് വിൽപ്പനയെ സഹായിക്കുമെന്നും ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ, വിപണിയിൽ വരുന്ന പുതിയ പദ്ധതികൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ലഭിക്കാനും കഴിയുമെന്നതാണ് പ്രധാന നേട്ടം. പ്രീമിയത്തിലെ ഈ കുറവ് പദ്ധതികൾ വേഗത്തിൽ വിനിമയം നടത്താൻ പര്യാപ്തമാകുമെന്നാണ് നിക്ഷേപകരും പറയുന്നത്.

മുംബൈയിലെ ഭൂമിയുടെ ദൗർലഭ്യവും ഉയർന്ന സ്ഥല വിലയും കാരണം, ഡവലപ്പർമാർ ബഹുനില താമസ സമുച്ഛയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു, മിക്കപ്പോഴും മൊത്തം പ്ലോട്ട് ഏരിയയുമായി തറ സ്ഥലത്തിന്റെ അനുപാതം അനുവദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. കൂടുതൽ‌ നിലകൾ‌ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രീമിയങ്ങളും അപര്യാപ്തമായ ഓപ്പൺ‌ സ്‌പെയ്‌സും ഉൾപ്പെടെയാണ് ഡവലപ്പർ‌മാർ‌ കൂടുതൽ‌ നിരക്കുകൾ‌ നൽ‌കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഭവന വാങ്ങലിനുള്ള പ്രാദേശിക നികുതി 60 ശതമാനം കുറച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഒക്ടോബർ-ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ മുംബൈ ഭവന വിൽപ്പനയിൽ 80 ശതമാനം വർധന.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here