മുംബൈ ഗോരെഗാവിൽ മലയാളിയെ കാണ്മാനില്ല

0

പശ്ചിമ മുംബൈയിൽ ഗോരെഗാവ് ബാങ്കുർ നഗറിൽ താമസിക്കുന്ന ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ബാബു എന്ന മലയാളിയെ കാണ്മാനില്ല.

വയസ്സ് 46. വെളുത്ത നിറം

എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭിക്കുന്നവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക

അശോകൻ.. 8104582474 / 9969089123

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here