മഹാരാഷ്ട്ര കോളേജുകളും സർവകലാശാലകളും ഫെബ്രുവരി 15 മുതൽ വീണ്ടും തുറക്കും

0

ഫെബ്രുവരി 15 മുതൽ മഹാരാഷ്ട്ര കോളേജുകളും സർവകലാശാലകളും 50% ഹാജർ നൽകി വീണ്ടും തുറക്കുവാൻ തീരുമാനമായി. ക്ലാസുകൾ റൊട്ടേഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടക്കുമെന്നും 50% ഹാജർ നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഉദയ് സമന്ത് അറിയിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്തെ കോളേജുകൾ വീണ്ടും തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനം സർക്കാർ ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു.

കോവിഡ് -19 പാൻഡെമിക് കണക്കിലെടുത്ത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോളേജുകളും സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റെല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും 2020 മാർച്ചിൽ അടച്ചു പൂട്ടിയതാണ്.

ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് വൈസ് ചാൻസലർമാരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കോളജുകൾ വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിനുള്ള തീയതിയിൽ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ദവ് താക്കറെയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചക്കൊടുവിലാണ് അന്തിമ തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത്.

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ കോളേജുകൾക്കും സർവകലാശാലകൾക്കും സർക്കാർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നടപടിക്രമങ്ങളുടെ (എസ്ഒപി) പട്ടിക ഉടൻ നൽകും.

മുംബൈ ഒഴികെ 5 മുതൽ 12 വരെ ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്കായി സ്കൂളുകൾ വീണ്ടും തുറക്കാൻ മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കോവിഡ് -19 പാൻഡെമിക് കണക്കിലെടുത്ത് കോളേജ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ക്ലാസുകൾ ഓൺലൈനിലാണ് നടന്നു വരുന്നത്. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള പല സംസ്ഥാനങ്ങളും തങ്ങളുടെ പ്രദേശങ്ങളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ 2021 ജനുവരി മുതൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും സ്റ്റാഫുകളുടെയും സുരക്ഷയ്ക്കായി നിരവധി കോവിഡ് -19 മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും തുറക്കാൻ തുടങ്ങി.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here