ഇന്ന് മെഗാ ബ്ലോക്ക്; മുംബൈ ലോക്കൽ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ തടസ്സപ്പെടും

0

സെൻട്രൽ റെയിൽവേയും പശ്ചിമ റെയിൽവേയും ഞായറാഴ്ച മുംബൈ ലോക്കൽ ട്രെയിൻ ശൃംഖലയിൽ മെഗാ ബ്ലോക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതോടെ , ലോക്കൽ ട്രെയിൻ സേവനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടും. വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ സബർബൻ ലൈനിലെ ട്രെയിൻ ഗതാഗതത്തെ അഞ്ച് മണിക്കൂർ ബാധിക്കുമെന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിച്ചത്.

ജനുവരി 22 ന് അർദ്ധരാത്രി മുതൽ ജനുവരി 23 വരെ താനെയ്ക്കും ദിവയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള മെയിൻ ലൈനിൽ 14 മണിക്കൂർ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കും പവർ ബ്ലോക്കും കേന്ദ്ര റെയിൽവേ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ന് നടക്കുന്ന അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പരിപാലനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് റെയിൽവേ അറിയിച്ചു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here