മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകളിൽ 81% വർദ്ധനവ്, മുംബൈയിൽ കേസുകൾ ഇരട്ടിയായി

0

ഫെബ്രുവരി 18 ന് സംസ്ഥാനത്ത് 2,086 പുതിയ കേസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന കോവിഡ് കേസുകളാണ് ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 1,881 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 81 ശതമാനം കൂടുതലാണിത്. മുംബൈയിൽ മാത്രം 1,242 പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ ഇരട്ടി. എന്നാൽ കോവിഡ് മരണങ്ങളൊന്നും സംസ്ഥാനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

തിങ്കളാഴ്ച സംസ്ഥാനത്ത് 1,036 കേസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ മുംബൈയിൽ 676 കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. വാരാന്ത്യങ്ങളിൽ പരിശോധനകൾ കുറയുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് കേസുകളിൽ കൂടുതലും മുംബൈയിലാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിലവിൽ 8,432 രോഗബാധിതരുണ്ട്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here