ഗോൾഡൻ ബൂട്ടിലോ ഗോൾഡൻ ബാളിലോ കൂടുതൽ സ്വർണ്ണം? – (അല്ല പിന്നെ)

0

ശശി:  അങ്ങിനെ ഒരു ഫുട്ബാൾ മാമാങ്കവും കഴിഞ്ഞു.  കേരളത്തിൽ കളികഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഫുട്ബാൾ ആരാധകർ   എന്തൊക്കെയോ ആക്രമങ്ങൾ നടത്തിയത്രെ.

സുഹാസിനി: ചേട്ടൻ കേട്ടിട്ടില്ലേ, ലോകത്തെ ഓരോ ചലനങ്ങളും കേരളത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കും എന്ന്. 

ശശി: കേരളത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കും എന്നാണ്,  കേരളത്തിൽ അടി നടത്തും എന്നല്ല.

സുഹാസിനി:  അതല്ല ചേട്ടാ, ഗോൾഡൻ ബൂട്ടാണോ ഗോൾഡൻ ബാൾ ആണോ വലിയ പുരസ്കാരം.

ശശി:  രണ്ടും വലിയത് തന്നെ. 

സുഹാസിനി:  അതല്ല, ഏതിലാ സ്വർണ്ണം കൂടുതലുണ്ടാകുക.

ശശി:  നിനക്ക് എപ്പോഴും  പെണ്ണുങ്ങളുടെ ചിന്തയേ ഉള്ളൂ

സുഹാസിനി:    അതല്ല മെസ്സിക്കും എംബാപ്പക്കും  ഈ ഗോൾഡൻ ബാളും ബൂട്ടും ഒക്കെ വിൽക്കാൻ പറ്റോ.?

ശശി:  പിന്നില്ലാതെ, പോകുന്ന വഴിക്ക് ഗോൾഡൻ ബാൾ വിറ്റ് മെസ്സി തന്റെ മോൾക്ക് ഒരു നെക്‌ലേസും ഭാര്യക്ക് രണ്ടു കമ്മലും വാങ്ങും.

സുഹാസിനി: എംബാപ്പ എന്തായാലും ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് വിൽക്കില്ല

ശശി:  അതെന്താ ?

സുഹാസിനി:  കമ്മലിനും  നെക്ലേസീനും വാശിപിടിക്കാൻ അയാൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, അല്ല പിന്നെ !!!

രാജൻ കിണറ്റിങ്കര
Whatsapp 8691034228

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here