നവി മുംബൈയിൽ 3.81 ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി ഡാറ്റാ സെന്ററുമായി ഗൂഗിൾ

0

നവി മുംബൈയിൽ ഗൂഗിളിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട ഡാറ്റാ സെന്റർ രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ബേസ്‌മെന്റും മേൽക്കൂരയുമുള്ള എട്ട് നിലകളുള്ള കെട്ടിടമാണ് 28 വർഷത്തേക്ക് പാട്ടത്തിനെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

മഹാരാഷ്ട്ര ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷന്റെ നവി മുംബൈയിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ 3.81 ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി ഡാറ്റാ സെന്റർ സ്ഥലമാണ് അമന്തിൻ ഇൻഫോ പാർക്ക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൽ നിന്ന് 8.83 രൂപ പ്രതിമാസ വാടകയ്ക്ക് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രതിവർഷം 1.75 ശതമാനം വാടക വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകുമെന്ന ധാരണയിൽ ഉടമ്പടിയും ഉണ്ടാക്കിയതായ വിവരങ്ങളാണ് പുറത്ത് വരുന്നത് .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here