വിദ്യാഭ്യാസ സഹായവുമായി വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ

0

പോയ വർഷങ്ങൾക്ക് സമാനമായി ഇക്കൊല്ലവും HSC SSC പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സഹായവുമായി വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ. 80 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് കരസ്ഥമാക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണ് സേവന രംഗത്തു വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിച്ച സംഘടനയുടെ സഹായ വാഗ്ദാനം.

വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ മുംബൈ പ്രൊവിൻസ് മികച്ച വിജയം നേടിയ കുട്ടികൾക്കായി നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന്റെ അപേക്ഷകൾ ജൂൺ 15 ന് മുൻപായി നൽകണമെന്ന് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം കെ നവാസ് അറിയിച്ചു. എസ് എസ് സി എഛ് എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ 80 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തുടർ പഠനത്തിനായാണ് വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ സഹായം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്..

ഇതിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ [email protected] എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here