ജഗദീഷിനും മനോജിനും ‘വളർച്ച’യില്ലെന്ന് റസൂൽ

പാട്ടുകളെ ജനകീയമാക്കുന്നതിൽ യൂട്യൂബ് പോലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വലുതാണെന്ന് പണ്ഡിറ്റ് രമേശ് നാരായണൻ

0

Watch Amchi Mumbai on Saturday @ 9.30 pm in PEOPLE TV
for the highlights of STARNIGHT featuring
Padmashree Madhu, Jagadeesh, Manoj K Jayan, Resool Pookkutti, Surabhi Lakshmi
Pandit Ramesh Narayanan, Nelson and many stars from film and television industry.

______________________________________
സംഗീതത്തെ ജനകീയമാക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയകളാണെന്ന്
പണ്ഡിറ്റ് രമേശ് നാരായണൻ

ഏറ്റവും നല്ല മലയാളികൾ മുംബൈയിലാണെന്ന് റസൂൽ പൂക്കുട്ടി

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here