വരികൾക്കിടയിലൂടെ: Budget Special

വരികൾക്കിടയിലൂടെ വായിക്കാൻ മറന്ന ചിരികളുമായി കാർട്ടൂണിസ്റ്റും സാഹിത്യകാരനുമായ രാജൻ കിണറ്റിങ്കര

0

1) പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ 70000 കോടി വായ്പ നൽകും

മല്യ, ചോക്‌സി, നീരവ് എല്ലാവർക്കും വായ്പാ മേളയിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്

2) ഇന്ത്യയുടെ കരുത്ത് : വിദേശകടം അഞ്ചു ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രം: ധനമന്ത്രി

കരുത്തില്ലാത്ത ജനങ്ങളുടെ കടം കൂടി

3) ഗാന്ധിയൻ മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് യുവാക്കളെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ ഗാന്ധിപീഡിയ

ഗാന്ധിപീഡിയ സേർച്ച് ചെയ്‌താൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി വരുമോ?

4) വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ പരിവർത്തനം ചെയ്യിക്കാൻ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം

പരിവർത്തനത്തിന്റെ ആദ്യപടിയായി ഞണ്ടുകൾ ഡാം തകർക്കുന്നതും മയിലുകൾ വംശവർധന നടത്തുന്നതും പാഠ്യവിഷയമാക്കും

5) ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ നേട്ടങ്ങൾ വാണിജ്യപരമായി ഉപയോഗിക്കും

ബഹിരാകാശത്ത് ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളും പെട്രോൾ പമ്പുകളും തുടങ്ങാൻ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് അനുമതി നൽകും

6) ബജറ്റ് നവ ഇന്ത്യയെ ലക്ഷ്യമിട്ടെന്ന് ധനമന്ത്രി

തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, നവ ഇന്ത്യ എന്ന് വച്ചാൽ പുതിയ ഇന്ത്യ, അല്ലാതെ പാർട്ടിക്ക് സ്വന്തമായി ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഒമ്പത് സംസ്ഥാനങ്ങളല്ല

  • രാജൻ കിണറ്റിങ്കര

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here