മുംബൈ ടാലെന്റ്സിൽ അരങ്ങു വാഴാൻ തയ്യാറായി നിരവധി പ്രതിഭകൾ

ജൂൺ 23 ഞായറാഴ്ച ചെമ്പൂരിൽ വച്ചും തുടർന്ന് ജൂലൈ 6, 7 തീയതികളിലായി ബോറിവ്‌ലി, ഡോംബിവ്‌ലി എന്നിവിടങ്ങളിലും മുംബൈ ടാലെന്റ്സ് ഓഡിഷൻ സംഘടിപ്പിക്കും

0

മുംബൈയിൽ മൂന്നിടങ്ങളിലായി നടക്കാനിരിക്കുന്ന മുംബൈ ടാലെന്റ്സ് ടെലിവിഷൻ റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി നിരവധി കുട്ടികളാണ് തയ്യാറായിരിക്കുന്നത്. ഇത് വരെയുള്ള കണക്കിൽ ഏറ്റവും അധികം റജിസ്‌ട്രേഷനോടെ ബോറിവിലി ഓഡിഷൻ സെന്റർ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തൊട്ടു പുറകെയാണ് ഡോംബിവ്‌ലി സെന്ററും ചെമ്പൂരും. കുട്ടികൾക്ക് പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം മാനിച്ചു ഏതു സെന്റർ വേണമെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.

ജൂൺ 23 ഞായറാഴ്ച ചെമ്പൂരിൽ വച്ച് ആദ്യ ഓഡിഷൻ ആരംഭിക്കും. തുടർന്ന് ജൂലൈ 6, 7 തീയതികളിലായി ബോറിവ്‌ലി, ഡോംബിവ്‌ലി എന്നിവിടങ്ങളിലും മുംബൈ ടാലെന്റ്‌സിലെ ആദ്യ സീസണിലേക്കുള്ള പ്രതിഭകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. ഈ ടെലിവിഷൻ റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ ഒരു കുട്ടിയും പുറത്താകുന്നില്ല എന്നതാണ് പ്രത്യേകത. ഈ സീസണിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത കുട്ടികളെ അവരുടെ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തി അടുത്ത സീസണിൽ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ നൽകി പ്രാപ്തമാക്കും. മേഖലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മുംബൈ ടാലെന്റ്സ് വാട്ട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ മുംബൈയിലെ പ്രതിഭകളുടെ ടാലന്റ് ബാങ്ക് ആയി പ്രവർത്തിക്കും.

സിനിമാ ടെലിവിഷൻ രംഗത്തെ പ്രഗത്ഭരും പ്രശസ്തരുമായ വ്യക്തികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഗ്രൂപ്പിനെ കൂടുതൽ ക്രിയാത്മകമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഇടപെടലുകളുമായി സജീവമാക്കുവാനാണ് പദ്ധതി. മുംബൈയിലെ പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്തി അർഹിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ നൽകി മുഖ്യധാരയിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയെന്ന ദൗത്യമാണ് മുംബൈ ടാലെന്റ്സ് എന്ന ടെലിവിഷൻ റിയാലിറ്റി ഷോയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മുംബൈയിലെ പ്രഗത്ഭരായ കലാകാരന്മാരടങ്ങുന്ന ടീമായിരിക്കും മുംബൈ ടാലെന്റ്സ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിശീലന ക്യാമ്പുകളെ നയിക്കുക. ആംചി മുംബൈയിൽ ഇതിനു മുൻപ് നടന്ന റിയാലിറ്റി ഷോകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച ഗായകരും മുംബൈ ടാലെന്റ്സ് വേദിയെ ധന്യമാക്കും.മുംബൈയിലെ മൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ഓഡിഷൻ റൗണ്ടിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എട്ടു വരി കവിതയും, ഗാനവുമാണ് കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത്. 4 വയസ്സ് മുതൽ 9 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും മുംബൈ ടാലെന്റ്‌സിൽ അണി നിരക്കുക. ഈ സീസണിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾ മൂന്ന് റൗണ്ടുകളിൽ മാറ്റുരയ്ക്കും. മത്സരത്തിന്റെ പിരിമുറുക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി കൂടുതൽ സൗഹൃദപരമായ അന്തരീക്ഷത്തിലായിരിക്കും കുട്ടികൾക്കായി അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കുക. ഓരോ റൗണ്ടിലും കൂടുതൽ മികവുറ്റ പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ച വയ്ക്കുവാനായി കുട്ടികൾക്ക് സ്വയം മത്സരിക്കുവാനുള്ള വേദിയൊരുക്കിയാകും മുംബൈ ടാലെന്റ്സ് വ്യത്യസ്തമാകുക. പ്രതിഭകൾ കണ്ടെത്തുന്നതോടൊപ്പം കുട്ടികളിൽ ആത്മവിശാസം വളർത്തിയെടുക്കാനും മലയാള ഭാഷയും സംസ്കാരവുമായി കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുവാനും മുംബൈ ടാലെന്റ്സ് നിമിത്തമാകും.

CONTESTANT CAN SELECT ANY OF THE FOLLOWING CENTRE FOR AUDITION


AUDITON SCHEDULES:
SUNDAY – 23 JUNE 2019 From 4 pm to 6 pm – CHEMBUR
Seminar Hall, Sreenarayana Education Complex, PL Lokhande Marg, Chembur West, Mumbai


SATURDAY – 06 JULY 2019 From 4 pm to 6 pm – BORIVLI
VK Krishna Menon College, 462, Off Gorai Road, New MHB Colony, Borivali West, Mumbai


SUNDAY – 07 JULY 2019 From 4 pm to 6 pm – DOMBIVLI
Holy Angels High School,  Behind P & T Colony, Gandhi Nagar, Manpada , Dombivli East

  • കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് – 7021206405 /  8451923616 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here