മുംബൈയിൽ ഭൂചലനം

0

മുംബൈയിൽ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. ഇത്തവണ ആഘാതം റിച്ചാർ സ്കെയിലിൽ 2.7 ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. മുംബൈയിൽ നിന്ന് 98 കിലോമീറ്റർ വടക്ക് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 6:36 നാണ് റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 2.7 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം ഉണ്ടായതെന്ന് നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ സീസ്മോളജി (എൻ‌സി‌എസ്) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഉണ്ടായ മൂന്നാമത്തെ ഭൂകമ്പമാണിത്.

മുംബൈയിൽ 2.7 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം അനുഭവപ്പെട്ടു.

നേരത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 10:33 നും പിന്നീട് അതേ ദിവസം രാത്രി 11:41 ന് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക്കിൽ നിന്ന് 98 കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറ് റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 4.0 തീവ്രതയിൽ ഭൂചലനം രേഖപ്പെടുത്തി. സംസ്ഥാനത്ത് പറയത്തക്ക അപകടമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല

2018 നവംബർ മുതൽ ജില്ലയിൽ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 11.41 ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 4.0 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണ് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രണ്ടാമത്തെ ഭൂചലനം. 2019 ഫെബ്രുവരി 1 ന് ദഹാനുവിലാണ് ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂകമ്പമുണ്ടായത്, അതിന്റെ തീവ്രത 4.1 ആയിരുന്നു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here